Výjezdy: 2013

Čerpání srážkových vod obec Spořice

Dne 9.6.2013 v 17:01 vyjela jednotka na žádost krajského operačního střediska Ústí nad Labem do obce Spořice lokalita V Loužích  k odčerpání srážkových vod z garáže RD. Poté jednotka pokračovala v odčerpávání vody v ul. Lipová a Luční, kde došlo k zaplavení několika RD a přilehlých zahrad.

Kontrola vodního toku obec Vrskmaň

Dne 9.9.2013 v 18:22 vyjela jednotka na žádost krajského operačního střediska Ústí nad Labem do obce Vrskmaň, kde došlo z důvodu silného deště k zatopení komunikace a přilehlých pozemků.

Odčerpání srážkových vod obec Spořice

Dne 1.6 .2013 ve 12:32 vyjela jednotka do obce Spořice k odčerpání srážkových vod, které ohrožovaly budovu ZŠ Spořice. Po odčerpání vody došlo k vyčištění kanalizace a zprůchodnění odtokových cest.

Požár kůlny obec Spořice

Dne 4.4.2013 v 17:48 vyjela jednotka na žádost krajského operačního střediska Ústí nad Labem do obce Spořice ul. Lipová k požáru dřevěné kůlny.